top of page

עלינו

קבוצת TGW הינה אחת מקבוצות הבנייה והתשתיות המובילות בישראל, ופועלת באמצעות חברות בנות שלה היוצרות ערך מגוון ומקסימלי לבעלי מניותיה בארץ ובעולם. קבוצת TGW פועלת במספר תחומים עיקריים: תעשייה (מחזור וייצור חומרי גלם לתעשיית הבניין והתשתיות), קבלנות בניין, קבלנות תשתיות, פיתוח, תפעול ואחזקה של מבנים, מפעלים, מכוני טיהור שפכים, גינון ושיקום, אנרגיה מתחדשת ופעילות בינלאומית. מאז הקמת הקבוצה ועד היום היא הקימה באמצעות החטיבות והחברות הבנות השונות מאות אלפי מטרים של בנייה, פרויקטי תשתית ופיתוח רבים, פארקים ומפעלים מגוונים.

החזון שלנו

להתחרות בפרויקטים מורכבים וגדולים עבור רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות ולקוחות פרטיים

לכסות את כל היבטי הפרויקט מתכנון ומימון ראשוניים ועד לבנייה ותחזוקה

להקפיד על סטנדרטים הנדסיים גבוהים ולהעסיק את הצוות המקצועי והטוב ביותר שיש

להוביל לקדם ולטפח התחדשות וקידמה אנושית על ידי פיתוח תשתיות ובנייה ירוקה הנתמכת בטכנולוגיה מתקדמת וכוח אדם מצוין

לכסות את כל היבטי הפרויקט מתכנון ומימון ראשוניים ועד לבנייה ותחזוקה

החזון שלנו

להוביל לקדם ולטפח התחדשות וקידמה אנושית על ידי פיתוח תשתיות ובנייה ירוקה הנתמכת בטכנולוגיה מתקדמת וכוח אדם מצוין

להתחרות בפרויקטים מורכבים וגדולים עבור רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות ולקוחות פרטיים

להוביל לקדם ולטפח התחדשות וקידמה אנושית על ידי פיתוח תשתיות ובנייה ירוקה הנתמכת בטכנולוגיה מתקדמת וכוח אדם מצוין

כיסוי כל היבטי הפרויקט מתכנון ומימון ראשוניים ועד לבנייה ותחזוקה

להתחרות בפרויקטים מורכבים וגדולים עבור רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות ולקוחות פרטיים

להתחרות בפרויקטים מורכבים וגדולים עבור רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות ולקוחות פרטיים

לכסות את כל היבטי הפרויקט מתכנון ומימון ראשוניים ועד בנייה ותחזוקה

להקפיד על סטנדרטים הנדסיים גבוהים ולהעסיק את הצוות המקצועי והטוב ביותר שיש

להוביל לקדם ולטפח התחדשות וקידמה אנושית על ידי פיתוח תשתיות ובנייה ירוקה הנתמכת בטכנולוגיה מתקדמת וכוח אדם מעולה

להקפיד על סטנדרטים הנדסיים גבוהים ולהעסיק את הצוות המקצועי והטוב ביותר שיש

תחומי התמחות
מים
אנרגיה
תשתית
תפעול ותחזוקה