Click 

 Click 

 Click 

 Click 

 Click 

 

על הקבוצה

 Click 

 Click 

היא הקבוצה המובילה בתחום איכות הסביבה בישראל, והיא מורכבת מארבע חברות: שטאנג בניה והנדסה, העוסקת בתכנון ובבניית מתקנים לטיפול במים ובשפכים, תשתיות, הנחת צנרת תת קרקעית ללא חפירה וייצור אנרגיה מתחדשת; השביל הירוק, מתכננת ומבצעת פרויקטים בתחום הנוף, אחזקת גינון, השקיה ושיקום אקולוגי; שטאנג אינטרנשיונל, העוסקת בכל תחומי הקבוצה בחו"ל, ושטאנג אקו העושה שימוש בפסולת חקלאית לייצור אנרגיה   

 Click 

 Click 

 Click 

השביל הירוק

חדשות

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@green-way.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax: 972-8-9333307