Click 

 Click 

 Click 

 Click 

חוצה ישראל

 Click 

פרויקט שיקום אקולוגי

כביש 6 הוא פרויקט הכבישים הגדול ביותר בישראל ומהווה פרויקט פורץ דרך במובנים רבים: החל בהיותו כביש האגרה הראשון במדינה, ועד לתכנונו כפרויקט תחבורתי-אקולוגי מהמעלה הראשונה. מטרתו של פרויקט השיקום הייתה לצמצם את הנזק למרקם הנוף ולהחזיר את הנוף למצבו לפני בניית הכביש, בין אם היה בעל אופי חקלאי, עירוני או טבעי.

במהלך ביצוע הפרויקט התמודדנו עם אתגרים רבים, החל בעבודה בהיקף חסר תקדים, דרך איסוף זרעים מפרחי בר, ​​השקייה בקולחין עבור צמחייה טבעית, עמידה במפרטים קפדניים ותיאום עם לוחות זמנים צפופים ביותר של קבלני עבודות עפר, כבישים וגשרים.

חברת השביל הירוק ביצעה פרויקט זה –  הראשון מסוגו –  על ידי הכשרת צוותים מיוחדים לביסוס קרקעות וייצוב מדרונות, לתכנון והתקנה של מערכות השקיה בהיקפים עצומים ובשליטה מרחוק, כולל צנרת ראשית וצינורות טפטוף, מערכות בקרת זרימה, מערכות הכלרה, אספקת ושתילת פרחים, עצים ושיחים וכן שיקום נחלים שחוצים את תוואי הכביש.

שיטה מיוחדת פותחה לאיסוף הגיאופיטים, הפקעות, זרעים מפרחי בר מהאתר, אחסונם במשתלות מיוחדות - בהקפאה או רדומים - ולבסוף - שנים לאחר מכן - להנבטתם, זריעתם ושתילתם, ובכך להחזיר את הטבע לקדמותו.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307