Click 

 Click 

 Click 

 Click 

פארק פרס - חולון

 Click 


במסגרת פרויקט גדול לבניית מרכז ספורט ומרכז מסחרי חדש, ביצעה השביל הירוק עבודות שכללו פיתוח, עבודות עפר, ניקוז, קווי מים, חניה, מסוף אוטובוסים, מדרכות, מערכות תאורה, מערכות השקיה וגינון. בנוסף, שופצה תעלת שיט על שטח של 4,500 מטר מרובע.

הפרויקט נעשה בשלבים, כאשר חלקים נרחבים באתר עדיין פתוחים לציבור. שיפוץ תעלת השיט כרוך היה בשיקום מבני בטון, איטום מים, התקנת אריחי קרמיקה תת-מימיים, ומערכות מים חדשות ומורכבות שכללו משאבות, מסננים, תאורה ומזרקות.

צוות הניהול של השביל הירוק פיקח על מספר רב של עובדים, קבלני משנה וספקים, בתוכנית ניהול מורכבת ומדויקת שאפשרה עבודה בו-זמנית על מגוון משימות, כגון פירוק הבטון הישן, שיפוץ המזרקה, החלפת מערכות מים ואיטום, חיפוי אבן אדריכלי, מערכות תאורה, אריחי קרמיקה עם טיט אפוקסי, מערכת סינון מיוחדת, עבודות עפר נרחבות, גידור, קירות, מערכות ניקוז ומים, מדרכות, מדרגות, מערכות השקיה, גינון מורחב ועוד.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307