Click 

 Click 

 Click 

 Click 

רשות שדות התעופה

 Click 

נתב"ג

שרותי אחזקה ושתילת שטחי יבלית וסירה קוצנית בנתב"ג.

אחת הסכנות הגדולות לבטיחות האווירית היא בעלי כנף ומעופם בנתיבי טיסה, העלולים לפגוע במטוסים ולחדור למנועיהם.

במקום עשביית בר, שפירותיה מהווים מקור משיכה לבעלי כנף ומקום מסתור לחיות אחרות, אנו מבצעים בנתב”ג שתילה של שתילים אוחזי קרקע כמו היבלית והסירה הקוצנית, הנותנים כיסוי לקרקע ומפחיתים את משיכת בעלי הכנף למסלולים.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307