Click 

 Click 

 Click 

 Click 

פארק אריאל שרון

 Click 

מיקום: חיריה

הר חיריה וסביבתו, שהיוו במשך שנים סמל להזנחה, נהפכו למקור להנאה ולביטוי של ניהול סביבתי מושכל, מקצועי וחדשני.

על ראש ההר הוקמו שני מאגרי מים תת קרקעיים שמעליהם נשתלו עצים וצמחים, מאגרי המים מתמלאים בחורף במי הגשמים כך שבימי הקיץ שורשי העצים מגיעים אל המים וניזונים ממימי המאגר ואינם נזקקים להשקיה. השביל הירוק התקינה צנרת תת-קרקעית לאיסוף הגז אשר נוצר מפירוק הפסולת בהר ולהובלתו לפארק המחזור הנמצא למרגלות ההר. החומרים בהם השתמשנו כולם חומרים ממוחזרים כגון מסלעה מגושי בטון אשר נזרקו; חיפוי השטח והשבילים נעשה מבטון גרוס לגדלים שונים ועוד.

בנינו פרגולות תצפית העשויות מעץ מיוחד שהוזמן באיטליה על מנת שיעמוד בעומסים גדולים שנבעו מאורך הקורות. פרגולות וספסלי עץ נוספים בשילוב צמחיית ארץ ישראל הוקמו בשטח ועצים וצמחייה מקומית נשתלו על ראש ההר

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307