עדכון משרות

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

המשרה הועלתה בהצלחה

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

משרות קיימות לעדכון

מנהל/ת מתקן ביוגז JB-85

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

ממדל/ת בתוכנת REVIT

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

הנדסאי /ת בניין לחישוב כמויות והגשת חשבונות JB-76

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

מנהל/ת בקרה תקציבית JB-83

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

מהנדס/ ת ביצוע לפרויקט ביטחוני מסווג JB-54

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

מנהלת חשבונות לקוחות וקבלני משנה JB-16

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

מנהל/ת פרויקטים בתחום הגינון הציבורי JB-21

מטה / שטח

חברה

דרישות התפקיד

How can we do better next time?

מיקום

שם ומספר משרה

תאור המשרה

How can we do better next time?

המשרה עודכנה בהצלחה

CONTACT US

Success! Message received.

משרדי הקבוצה:

חבצלת החוף 5, יבנה 8122453,
 

טלפון: 08-9333305

פקס: 08-9333307

אי-מייל: mor.b@green-way.co.il