Click 

 Click 

 Click 

 Click 

בניה חוזית

וקמפוסים

פרויקט מחנה ג'וליס

בניית בית ספר לקורס מפקדי גדודים ומפקדי פלוגות. 3500 מ"ר של כיתות הדרכה מחוברות בתקשורת ומדיה לטובת למידה משותפת. מבנה מגורים לחניכים ואודיטוריום.

מבנה מעצר בשטח של 1000מ"ר הכולל תאים, משרדים וחדרי חקירות.

 

פרויקט מחנה זיקים

בניית חמישה מבנים המשמשים להדרכה, חיול, מגורים וחדר אוכל.

המבנים בשטחים כוללים של כ 4000 מ"ר.

פיתוח שטח וגינון לכל שטח הבסיס.

פרויקט מחנה עמוס

בניית בסיס אחזקה לרכבים כבדים הכולל מבני מגורים, הדרכה, מפקדה,משרדים ומחסנים.

האנגר לטיפולים ברכבים בשטח של 5000 מ"ר. מוסך לטיפול ברכבים נגררים, משטחי בדיקה, מכון רישוי ותחנת דלק על כלל מרכיביה.

פיתוח שטח וגינון לכל שטח הבסיס.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@tgw.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307